Στουντίου 10Β, Μαρούσι
+30 210 80 33 287
info@ektonendon.gr

Συμβουλευτική

Η Συμβουλευτική είναι η εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη σε συγκεκριμένα θέματα ή προβλήματα τα οποία απασχολούν το άτομο. Αποτελεί βραχείας διάρκειας προσέγγιση, με συγκεκριμένο αριθμό συνεδριών, συνήθως 6-12.

Η συμβουλευτική παρέμβαση αποσκοπεί να βοηθήσει το άτομο να αξιοποιήσει το δυναμικό του, ώστε να οδηγηθεί σε αναζήτηση και εύρεση εναλλακτικών επιλογών και λύσεων σε:

  • Θέματα σταδιοδρομίας, καριέρας, επαγγελματικής εξέλιξης
  • Δυσκολίες επικοινωνίας στις συζυγικές, οικογενειακές, εργασιακές και διαπροσωπικές σχέσεις
  • Μετάβαση σε μια νέα φάση ζωής π.χ. γέννηση παιδιού, υιοθεσία, διαζύγιο
  • Θέματα διατροφής π.χ.έντονες διακυμάνσεις βάρους.
  • Διατροφικές διαταραχές
  • Ψυχοσωματικές διαταραχές, κρίσεις πανικού κλπ
  • Υποστήριξη της γονιμότητας και της αναπαραγωγής
  • Θέματα γονεϊκότητας

Παρέχονται: