Στουντίου 10Β, Μαρούσι
+30 210 80 33 287
info@ektonendon.gr

Σεμινάρια

Στόχος των σεμιναρίων είναι να παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Δίνουν την ευκαιρία σε ομάδες ανθρώπων με κοινά ερωτήματα να  πάρουν απαντήσεις σε θέματα που τους απασχολούν, να ανταλλάξουν απόψεις και να επικοινωνήσουν τους προβληματισμούς τους. Με την παρουσίαση από τους εισηγητές και τη συμμετοχή της ομάδας, κάθε θέμα εξετάζεται θεωρητικά αλλά και βιωματικά. Στόχος είναι να δοθούν στους συμμετέχοντες χρήσιμες πληροφορίες σε συνδυασμό με τη διερεύνηση του ατομικού τους δυναμικού και συναισθηματική υποστήριξη, απαραίτητα στοιχεία για την προσωπική εξέλιξη κάθε ανθρώπου.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων με κοινές εμπειρίες και προβληματισμούς. Παρέχονται σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης, σεμινάρια για ζευγάρια, γονείς, παιδιά, εφήβους, εκπαιδευτικούς στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης

Απευθύνονται σε άτομα που ενδιαφέρονται για συγκεκριμένα θέματα ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους, όπως η αυτοεκτίμηση, η επικοινωνία, τα συναισθήματα, το άγχος και άλλα. Σε κάθε σεμινάριο τα άτομα μαθαίνουν αλλά και συμμετέχουν σε βιωματικές ασκήσεις που ενισχύουν την προσωπική κατανόηση, την κατανόηση των άλλων, διευρύνουν τις γνώσεις του ατόμου και θέτουν προβληματισμούς για το άτομο και τις σχέσεις. Οι συμμετέχοντες λειτουργούν ατομικά και ομαδικά, συζητούν τις απόψεις τους και με την καθοδήγηση των εισηγητών αποκτούν νέες εμπειρίες που θα μπορούν να αξιοποιήσουν στην καθημερινότητά τους. Σεμινάρια σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες προτείνονται κατά καιρούς από την ιστοσελίδα μας (βλ. Τι Γίνεται Τώρα).

Σεμινάρια για ζευγάρια

Σεμινάρια με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας του ζευγαριού και διαπραγματεύσεις επίμαχων θεμάτων και σεμινάρια για όσους … αναζητούν το «ταίρι» τους και επιθυμούν να διερευνήσουν προσωπικές εμπλοκές ή αμφιθυμίες, οι οποίες υπονομεύουν την εξέλιξη μιας συντροφικής σχέσης.

Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς

Η «Εκ των Ένδον-Χώρος Συμβουλευτικής & ψυχοθεραπείας» έχει οργανώσει σε συνεργασία με ιδιωτικά σχολεία (π.χ. Ιόνιος Σχολή, Εκπαιδευτήρια Καντά) αλλά και δημόσιους φορείς π.χ. Δήμος Βριλησσίων σεμινάρια που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς. Σκοπός των σεμιναρίων αυτών είναι η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα παιδικής ψυχολογίας, όπως αναπτυξιακές φάσεις, η συναισθηματική νοημοσύνη κ.ά., η παροχή πληροφοριών σχετικά με τη δυναμική της σχολικής τάξης, όπως η καλλιέργεια ομαδικότητας και η επίλυση συγκρούσεων, η παροχή κινήτρων για μάθηση, κ.ά., η εκπαίδευσή τους στη διαχείριση μαθητών με ιδιαιτερότητες (μαθησιακές, συναισθηματικές, συμπεριφοράς) και η ενημέρωσή τους, ώστε να εντοπίζουν εγκαίρως ενδείξεις για την ύπαρξη κάποιας ιδιαιτερότητας στους μαθητές τους. Τώρα).

Σεμινάρια για στελέχη επιχειρήσεων

Οι προτεινόμενες θεματικές ενότητες είναι:

  • Θέματα επικοινωνίας στην εργασία και την οικογένεια
  • Η αυτογνωσία ως μέσο για αποτελεσματικότερη συμπεριφορά στην εργασία και την οικογένεια
  • Επίλυση συγκρούσεων στην εργασία και την οικογένεια
  • Διαχείριση του στρες στον εργασιακό χώρο και την προσωπική ζωή.
  • Συνδυασμός επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων – ο γονεικός ρόλος στην σύγχρονη εποχή
  • Λειτουργία των ομάδων στο χώρο εργασίας : διαχείριση της αλλαγής και ανάπτυξη της εργασιακής πολυμορφίας