Στουντίου 10Β, Μαρούσι
+30 210 80 33 287
info@ektonendon.gr

Προγράμματα παρέμβασης σε συνεργασία με φορείς

Μάρτιος 2011- 2015: Επιστημονική συνεργασία με το ιδιωτικό σχολείο «Ιόνιος Σχολή» με στόχο, μέσω σεμιναρίων, την ευαισθητοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέματα που άπτονται του ρόλου τους.

Ιούνιος 2008 έως σήμερα: Επιστημονική συνεργασία με το ιδιωτικό σχολείο «Καντάς» σε θέματα διάγνωσης και αποκατάστασης μαθησιακών ή ψυχολογικών δυσκολιών για τα παιδιά του σχολείου, συμβουλευτικής γονέων και υποστήριξης του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Ιανουάριος – Ιούνιος 2007:  Εβδομαδιαίο πρόγραμμα ομαδικής συμβουλευτικής σε 40 εργαζόμενους της εταιρίας MAILINK με στόχο τη διαχείριση του εργασιακού άγχους, την επίλυση συγκρούσεων και τη βελτίωση της επικοινωνίας.

Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2007:   Η εταιρία «Εκ των ένδον- Χώρος συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας», ανέλαβε, μέσω διαγωνισμού πρόγραμμα ομαδικής και ατομικής συμβουλευτικής σε 120 εργαζόμενες (αρχιτέκτονες, πολιτικοί  μηχανικοί, διοικητικό προσωπικό) του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.).  Το πρόγραμμα περιελάμβανε 192 ώρες σεμιναρίων με θέματα όπως: Εργασιακό stress, άγχος, burn out & κατάθλιψη και επίλυση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο, Οικογένεια και καριέρα, Συνταξιοδότηση, Αυτοεκτίμηση και διεκδίκηση καθώς και 360 ώρες ατομικής συμβουλευτικής με 60 εργαζόμενες.

Ιανουάριος 2004 – 2005:  Ηεταιρία «Εκ των ένδον- Χώρος συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας», ανέλαβε μέσω διαγωνισμού από τον Δήμο Βριλησσίων τη διοργάνωση και υλοποίηση (με ειδικούς συνεργάτες) προγράμματος μέριμνας για μαθητές και γονείς των 6 δημοτικών σχολείων του Δήμου.  Το πρόγραμμα ονομάστηκε ΜΥΛΟΣ και περιελάμβανε:

α) συμβουλευτική με ατομικές ή οικογενειακές συνεδρίες, για διάγνωση και αντιμετώπιση μαθησιακών και συναισθηματικών δυσκολιών παιδιών και των οικογενειών τους

β) σεμινάρια σε γονείς και μαθητές με θέματα, όπως: σχολική φοβία, υποστηρίζοντας τη μελέτη στο σπίτι, οικογένεια και πρόληψη ναρκωτικών, διαζύγιο και μεγάλωμα παιδιών, δημιουργώ παίζοντας και ανακαλύπτω τον εαυτό μου, οργάνωση μελέτης, διεκδικητικότητα, επιθετικότητα και επίλυση συγκρούσεων, κ.ά.

γ) καταγραφή των αναγκών γονέων και μαθητών μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων

δ) ευαισθητοποίηση γονέων και εκπαιδευτικών μέσω ημερίδων, εκδηλώσεων, άρθρων και συνεντεύξεων

1999-2000: Η Τσαμπίκα Μπαφίτη συντόνισε σεμινάρια σε Πρόγραμμα επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υγεία- Πρόνοια (Υποπρόγραμμα Πρόνοια) και αφορά επιμόρφωση στελεχών του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας για το νέο ρόλο των Κέντρων Φροντίδας Οικογένειας.

Ιούνιος 1998-Ιούνιος 1999: Η Τσαμπίκα Μπαφίτη συμμετείχε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ψυχοκοινωνικής παρέμβασης σε παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές του Δήμου Αχαρνών, με την εποπτεία του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Ιανουάριος 1998-Οκτώβριος 1999: Η Τσαμπίκα Μπαφίτη συμμετίχε στο Πρόγραμμα της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και του Τομέα Ψυχολογίας του Παν/μίου Αθηνών «Επιμόρφωση και Ευαισθητοποίηση Ειδικού Προσωπικού Σχολικών Μονάδων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Μελών Ομάδων των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων», σχεδιάζοντας και συντονίζοντας σεμινάρια για επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Ιανουάριος 1998-Μάϊος 1998: Η Τσαμπίκα Μπαφίτη διοργάνωσε και συντόνισε εβδομαδιαία σεμινάρια σε εφήβους και γονείς στο 1ο και 2ο Λύκειο Βριλησσίων, υπό την αιγίδα των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Λυκείων και της Ένωσης Γονέων Βριλησσίων και με τη χορηγία του Δήμου Βριλησσίων.

Σεπτέμβριος 1997-Ιούνιος 1999: Η Τσαμπίκα Μπαφίτη υλοποίησε πρόγραμμα παρέμβασης του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο τη βιωματική εκμάθηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων και τη στήριξη των μαθητών στα αναπτυξιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Φεβρουάριος 1998-Μάϊος 1998:  Η Τσαμπίκα Μπαφίτη συντόνισε σεμινάρια σε θέματα επικοινωνίας στο Σύλλογο Γυναικών του Δήμου Βριλησσίων.

Φεβρουάριος 1996-Μάρτιος 1999: Η Τσαμπίκα Μπαφίτη διοργάνωσε και συντόνισε σεμινάρια για παιδιά και εφήβους, στα πλαίσια του Προγράμματος Πρωτογενούς Πρόληψης Κοινωνικών Προβλημάτων, που χρηματοδότησε ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και υλοποίησε το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων.