Στουντίου 10Β, Μαρούσι
+30 210 80 33 287
info@ektonendon.gr

Επικοινωνία

ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝ
Τσαμπίκα Μπαφίτη M.Sc. – Ph.D

Στουντίου 10 Β15126 Μαρούσι
Τ. 210 8033287 
Κ.  6932 728740 
Ε. tsabika@otenet.gr