Στουντίου 10Β, Μαρούσι
+30 210 80 33 287
info@ektonendon.gr

Διάγνωση ενηλίκων

Η διαγνωστική εκτίμηση γίνεται όταν στα πλαίσια της ψυχοθεραπείας ή της συμβουλευτικής ανακύπτουν θέματα ή ερωτήματα που χρειάζεται να διερευνηθούν ευρύτερα και βαθύτερα. Μπορεί να προσφερθεί ως υπηρεσία σε θεραπευόμενους ή συμβουλευόμενους του κέντρου μας ή σε θεραπευόμενους που παραπέμπονται από άλλους θεραπευτές.

Σκοπός της διαγνωστικής διαδικασίας είναι η βαθύτερη κατανόηση της προσωπικότητας του εξεταζόμενου ώστε να περιγραφούν και να εξηγηθούν πληρέστερα οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Αποσκοπούμε, μέσα από μια συνεργατική διαδικασία, να «κατασκευάσουμε» μια όσο το δυνατόν συνεκτικότερη και πολυεπίπεδη εικόνα για τον εξεταζόμενο και τις σχέσεις του με τους σημαντικούς του ανθρώπους. Αυτή η εικόνα εμπεριέχει στοιχεία από την ιστορία του, τις σχέσεις στη γονεϊκή και τη δική του οικογένεια, τη στάση του προς τους ρόλους που καλείται να αναλάβει ως επαγγελματίας, ως σεξουαλικός σύντροφος, ως γονέας, τη δημιουργικότητά του, την αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων του, την αυτοεκτίμησή του κ.λ.π.

Χορηγούνται ένας συνδυασμός από ερωτηματολόγια, τεστ προσωπικότητας και προβολικά τεστ. Τα στοιχεία που προκύπτουν συνδυάζονται βάσει αξόνων, ώστε να δίνουν απαντήσεις σχετικά με το πώς και γιατί διαμορφώθηκε η παρούσα δυναμική της προσωπικότητάς του, ποια είναι τα βασικότερα θέματα που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει στη θεραπευτική του πορεία και ποιες θεραπευτικές παρεμβάσεις μπορεί να είναι αποτελεσματικές.

 Ο εξεταστής, αξιοποιώντας την κλινική του εμπειρία, διαμορφώνει μια εικόνα η οποία είναι εξελικτική-εξελίξιμη και όχι στατική, πολυσυλλεκτική και όχι περιορισμένη από κάποιο συγκεκριμένο σύστημα ταξινόμησης, σχεσιακή και ταυτόχρονα εστιασμένη στις εσωτερικές διεργασίες και χρήσιμη, καθώς είναι άμεσα αξιοποιήσιμη στη θεραπευτική σχέση.