Στουντίου 10Β, Μαρούσι
+30 210 80 33 287
info@ektonendon.gr

Δημοσιεύσεις

Επιμέλεια βιβλίου

Τ. Μπαφίτη, & Γ. Καλαρρύτης, (2009). Συστημική προσέγγιση: Θεωρήσεις & Εφαρμογές.  Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

Γ. Καλαρρύτης, & Τ. Μπαφίτη, (2005).  Σώμα υγιές σε νου υγιή.  Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

Κεφάλαια βιβλίου

Μπαφίτη Τ., Ανδρουτσοπούλου Α., Καλαρρύτης Γ. (2018). ‘Από τέσσερις σκοπιές’- Το εμπλουτισμένο συστημικό μοντέλο SANE – System Attachment Narrative Encephalon ®. Στο Π. Ασημάκης (επιμ.) Σύγχρονες ψυχοθεραπείες στην Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Π. Ασημάκης.

Κατάκη, Χ., Ανδρουτσοπούλου, Α., Καλαρρύτης, Γ. & Μπαφίτη, Τ. (2011). Ειδίκευση στη συστημική θεραπεία με άτομα, ομάδες και οικογένειες. Στο βιβλίο του Π. Ασημάκη (επιμ.), Η εκπαίδευση των ψυχοθεραπευτών στην Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Π. Ασημάκης/Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδας

Μπαφίτη, Τ. (2009).  Εκπαίδευση στο συνθετικό μοντέλο συστημικής ψυχοθεραπείας. Στο Τ. Μπαφίτη, Γ. Καλαρρύτη (Επιμ.),  Συστημική προσέγγιση: Θεωρήσεις & Εφαρμογές.  Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

Μπαφίτη, Τ. (2009).  Συστημική προσέγγιση στις σχέσεις ζευγαριού: Εφαρμογή σε βραχύ πρόγραμμα ομαδικής συμβουλευτικής.  Στο Τ. Μπαφίτη, Γ. Καλαρρύτη (Επιμ.),  Συστημική προσέγγιση: Θεωρήσεις & Εφαρμογές.   Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

Μπαφίτη, Τ. (2009).  Το συνθετικό μοντέλο συστημικής διάγνωσης και η αξιοποίησή του στην ψυχοθεραπεία.  Στο Τ. Μπαφίτη, Γ. Καλαρρύτη (Επιμ.),  Συστημική προσέγγιση: Θεωρήσεις & Εφαρμογές. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

Μπαφίτη, Τ. (2008).  Η συστημική θεώρηση για την υγεία και την ασθένεια. Στο Φ. Αναγνωστόπουλος, Β. Καραδήμας (Επιμ.) Υγεία και Ασθένεια. Ψυχολογικές διεργασίες.  Αθήνα, Λιβάνη.

Μπαφίτη, Τ. (2005).  ‘Θεραπεύοντας παλιές πληγές’: Bία στην οικογένεια και μακρόχρονες επιπτώσεις ψυχολογικών τραυμάτων.  Στο Χ. Κατάκη, Α. Ανδρουτσοπούλου (Επιμ.), Με χάρτη και πυξίδα.  Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

Μπαφίτη, Τ. (2005).  Απ’ τα δεσμά στους δεσμούς:  σχέσεις που «αρρωσταίνουν», σχέσεις που θεραπεύουν.  Στο Γ. Καλαρρύτης, Τ. Μπαφίτη (Επιμ.), Σώμα υγιές σε νου υγιή.  Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

Georgas, J., Bafiti, T., Mylonas, K., & Papademou, L. (2004). Families in Greece. In J. L. Roopnarine & U.P. Gielen (Eds.), Families in global perspective. Boston: Allyn & Bacon.

Μπαφίτη, Τ. & Κίσσας, Γ. (2003).  «Φαντάσματα από το παρελθόν»: Πώς οι Ερινύες γίνονται Ευμενίδες. Στο Χ. Κατάκη, Α. Ανδρουτσοπούλου (Επίμ), Με γόμα και καθρέφτη: 9 ιστορίες συστημικής θεραπείας. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

Κίσσας Γ. &  Μπαφίτη Τ. (2003).  «Αποχωρισμοί»: Μια πορεία από το αδιαφοροποίητο που καταθλίβει, στην διαφοροποίηση και στην αυτονομία. Στο Χ. Κατάκη, Α. Ανδρουτσοπούλου (Επίμ), Με γόμα και καθρέφτη: 9 ιστορίες συστημικής θεραπείας Θέματα επιμόρφωσης ευαισθητοποίησης στελεχών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα

Μπαφίτη, Τ. (2000). Λειτουργία της οικογένειας, εσωτερική συγκρότηση και ψυχοσωματική υγεία.  Στο Α. Καλανζή- Αζίζι και Η.Γ. Μπεζεβέγκη (Επιμ. Εκδ.) Θέματα επιμόρφωσης ευαισθητοποίησης στελεχών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 277-284.

Άρθρα

Bafiti, T., Viou, M., & Tarasis, P. (2018). “Stepping up the ladder in safety”: An Interpretative Phenomenological Analysis of how LGB clients experience their therapists’ sexual orientation. The European Journal of Counselling Psychology, Vol. 7(1).

Androutsopoulou, A., Bafiti, T., & Kalarritis, G. (2014). The enriched systemic perspective SANE – System Attachment Narrative Encephalon ® Selected training guidelines for clinical practice.  Human Systems. The Journal of Therapy, Consultation and Training, 25,  2, 161 – 176. (earlier version as Working Paper of the Training and Research Institute for Systemic Psychotherapy. No 2013/2)

Androutsopoulou, A., Thanopoulou, K., Ekonomou, E., Bafiti, T., (2004).  Forming criteria for assessing the coherence of client’s life stories: a narrative study.  The journal of family therapy, 26, 383 – 405.

Μπαφίτη, Τ., (2001).  Η λειτουργία της οικογένειας ως συστήματος και η εσωτερική συγκρότηση του ατόμου ως παράγοντας ψυχικής και σωματικής υγείας.  Ψυχολογία, 8 (2), 249-266.

Georgas, J., Mylonas, K., & Bafiti, T., (2001).  Functional relationships in the nuclear and the extended family: A 16 culture study.  International Journal of Psychology, 36, 289-300.

Μπαφίτη, Τ. (1997). Ο ρόλος του οργανωτικού ψυχολόγου στην επιχείρηση, Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 40-41, 45-68.

Κείμενα εργασίας

Μπαφίτη, Τ. (2011).  Το συναίσθημα ως πυξίδα για γονείς, παιδιά και θεραπευτές σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον Κείμενα Εργασίας του ‘Λόγω Ψυχής’-Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία.(ISSN 2441-2778 on-line), Νο 2011/1, Αθήνα.

Ανδρουτσοπούλου, Α. & Μπαφίτη, Τ. (2015). Το εργαλείο αξιολόγησης Qualitative Criteria for Coherence in Narratives –QCCN: Εφαρμογές στην ψυχοθεραπεία. Κείμενο Eργασίας του Λόγω Ψυχής (ISSN on-line 2441-2778), No 2015/3, Αθήνα.

Androutsopoulou, A., Thanopoulou, K., Economou, E., Bafiti, T. (2001).  Form analysis of clients’ narratives: Coherence as a measure of “improvement”. Laboratory for the Study of Human Relations, Working Paper Series, No 2001/2.

Ερευνητικές μελέτες

Μπαφίτη, Τ., (1999). Διαπροσωπικές σχέσεις στην οικογένεια και ψυχοσωματική υγεία:  Μια συστημική προσέγγιση.  Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μπαφίτη, Τ., (1997). Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που συνδέονται με την παροχή ψυχοθεραπείας σε γυναίκες με καρκίνο στον μαστό.  Αδημοσίευτη πτυχιακή εργασία, Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μπαφίτη, Τ., (1995). Παιδικά ατυχήματα: Συχνότητα, ψυχολογικά προβλήματα, αγωγή στο σπίτι. Αδημοσίευτη διπλωματική εργασία, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας, Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Μπαφίτη, Τ., Δημοσιογραφική επιμέλεια Φλώρα Κασσαβέτη, (Ιούνιος 2011). Ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου, FORMA, 100, 48.

Μπαφίτη, Τ., Δημοσιογραφική επιμέλεια Μυρτώ Αντωνοπούλου, (Ιανουάριος 2011). Ψυχοθεραπεία ζεύγους, VITA, 165, 56-59.

Μπαφίτη, Τ., Δημοσιογραφική επιμέλεια Λυδία Μπότση (Ιούνιος 2010). Κρατάω συνεχώς μούτρα, Psychologies, 2, 96-97.

Μπαφίτη, Τ., Δημοσιογραφική επιμέλεια Φλώρα Κασσαβέτη (Φεβρουάριος 2010). Γονείς στα 20, στα 30, στα 40!, Παιδί και νέοι γονείς, 134, 94-96.

Μπαφίτη, Τ., Δημοσιογραφική επιμέλεια Φλώρα Κασσαβέτη (Μάρτιος 2009). Εμείς οι δύο γίναμε … τρεις!, Παιδί και νέοι γονείς, 123, 70-73.