Στουντίου 10Β, Μαρούσι
+30 210 80 33 287
info@ektonendon.gr

Ατομική και ομαδική συμβουλευτική για το Στρες

Σε όλους τους ανθρώπους αναπόφευκτα θα συμβούν στρεσογόνα γεγονότα μικρής ή μεγάλης έντασης, γεγονότα είτε θετικά είτε αρνητικά, συνδεδεμένα με τη μετάβασή τους σε μια καινούρια φάση ζωής, είτε αναπάντεχα. Η ύπαρξη τέτοιων γεγονότων δεν εξαρτάται πάντα από το άτομο και τις επιλογές του, σε αυτό όμως που επιδρά καταλυτικά ο ανθρώπινος παράγοντας είναι η διαχείρισή τους.
Αν, λοιπόν, μπορούσαμε να ρωτήσουμε κάθε άνθρωπο τι σημαίνει στρες, θα βλέπαμε ότι ο καθένας μας το αντιλαμβάνεται διαφορετικά και ότι ταυτόχρονα έχουμε όλοι δίκιο. Το στρες, μοιάζει με το δαχτυλικό μας αποτύπωμα, είναι μια εμπειρία διαφορετική για κάθε άνθρωπο, που μπορεί κάθε φορά να μας μαθαίνει πράγματα για τον εαυτό μας.
Ο βιοφυσιολογικός μηχανισμός του στρες ενεργοποιείται από τη γέννησή μας και αποτελεί φυσικό και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει οργανισμός χωρίς στρες, γιατί δεν υπάρχει οργανισμός που να μην έρχεται σε επαφή με εξωτερικά ή εσωτερικά ερεθίσματα. Ωστόσο, η αντίληψη, η διαχείριση και οι επιπτώσεις του στρες εξαρτώνται από τα συναισθήματα και τις σκέψεις του ατόμου. Επομένως, το πώς αντιλαμβάνομαι ένα γεγονός έχει καθοριστική σημασία για το πώς θα το αξιολογήσω και θα το αντιμετωπίσω.

Η διαχείριση του στρες
Η διαχείριση του στρες μπορεί να γίνει ατομικά και ομαδικά. Στις ομάδες διαχείρισης στρες, κατά τη διάρκεια των 12 συναντήσεων, οι συμμετέχοντες μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένο υλικό και βιωματικές ασκήσεις κατανοούν σε βάθος τους προσωπικούς τους μηχανισμούς στρες και ενισχύονται στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την καλύτερη διαχείρισή του. Με την ολοκλήρωση των συναντήσεων, θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν έγκαιρα τις πηγές και τα συμπτώματα του στρες και θα έχουν ενδυναμωθεί συνολικά ώστε το στρες να αποτελεί σύμμαχό τους στην καθημερινότητα.
Η διαχείριση του στρες είναι ένα χρήσιμο εφόδιο για όλους μας. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ομάδες που οι μελέτες δείχνουν ότι η διαχείριση του στρες είναι καταλυτική για την ποιότητα ζωής τους και τα επίπεδα υγείας τους. Ενδεικτικά μπορούν να επωφεληθούν:

Άτομα με αυτοάνοσο νόσημα
Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, η αιτιολογία των αυτοάνοσων νοσημάτων είναι πολυπαραγοντική, με τους κυριότερους αιτιολογικούς παράγοντες να είναι, γενετικοί, περιβαλλοντικοί και ενδοκρινολογικοί. Μελέτες, όμως, καταδεικνύουν ότι περίπου το 80% των πασχόντων είχε βιώσει έντονο ψυχολογικό στρες πριν την έναρξη της νόσου. Το στρες και η εμπειρία ενός στρεσογόνου ερεθίσματος (διάρκεια, συχνότητα,  σοβαρότητα και το είδος του γεγονότος), καθώς και τα χαρακτηριστικά του ατόμου όπως η αισιοδοξία, η κοινωνική στήριξη και οι στρατηγικές αντιμετώπισης είναι καθοριστικοί παράγοντες για την εμφάνιση και την πορεία της νόσου. Ένα, λοιπόν ή περισσότερα αρνητικά συμβάντα στη ζωή ενός ανθρώπου, τα οποία διαρκούν μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να αποτελέσουν πηγή στρες, ικανή για την εκδήλωση ενός ή περισσοτέρων αυτοάνοσων νοσημάτων.
Η διαχείριση τους στρες, σύμφωνα με έρευνες είναι καθοριστικής σημασίας για την πρόληψη υποτροπών και την καλύτερη ποιότητα ζωής του ατόμου. Μιας και οι γενετικοί παράγοντες που προκαλούν ή προδιαθέτουν σε κάποιο αυτοάνοσο δεν μπορούν να τροποποιηθούν, η αναγνώριση του στρες που βιώνει το άτομο, η συνειδητοποίηση των σωματικών και συναισθηματικών διεργασιών που κινητοποιεί, η αποτελεσματική διαχείριση των στρεσογόνων καταστάσεων, μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη πρόγνωση και λιγότερες υποτροπές της νόσου.

Φροντιστές ατόμων με χρόνιο νόσημα
Άτομα που φροντίζουν κάποιο μέλος της οικογένειας τους, συνήθως με χρόνιο νόσημα, αντιμετωπίζουν καθημερινά υψηλά επίπεδα στρες με αρνητικές επιπτώσεις στην σωματική και ψυχοσυναισθηματική τους υγεία. Ο χρόνος, η προσπάθεια, η σωματική και η συναισθηματική καταπόνηση συνοδεύουν εξουθενωτικά την παροχή φροντίδας των αγαπημένων τους.

Άτομα που βιώνουν εργασιακό στρες
Το εργασιακό στρες συνδέεται άμεσα με σωματικές παθήσεις όπως  η υπέρταση & τα εγκεφαλικά επεισόδια, ο διαβήτης τύπου II, το άσθμα, η αϋπνία, οι κεφαλαλγίες, τα συχνά κρυολογήματα, η ζάλη-ίλιγγοι και οι μυοσκελετικοί πόνοι. Σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο, το εργασιακό στρες “ενοχοποιείται” για την εμφάνιση συμπτωμάτων όπως το άγχος, τα καταθλιπτικά συμπτώματα, η ένταση, η ευερεθιστότητα, αλλά και συμπεριφορικές αντιδράσεις ως συνέπειες του στρες, δηλαδή η χρήση φαρμάκων ή αλκοόλ, το κάπνισμα και η αυξημένη όρεξη για φαγητό. Η διαχείριση του στρες στον χώρο εργασίας στοχεύει στην αναγνώριση και αντιμετώπιση των θεμάτων, καταστάσεων και προσώπων που επιβαρύνουν και κατ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνονται υψηλότερα επίπεδα ψυχικής υγείας, μεγαλύτερη ικανοποίησή από τις διαπροσωπικές σχέσεις και καλύτερη επίδοση στην εργασία.