Στουντίου 10Β, Μαρούσι
+30 210 80 33 287
info@ektonendon.gr

Αρχές δεοντολογίας

 Όλες οι δραστηριότητες της εταιρίας διέπονται από τις αρχές δεοντολογίας του επαγγέλματος του ψυχολόγου και του συστημικού ψυχοθεραπευτή.
Η Τσαμπίκα Μπαφίτη είναι μέλος των κυριότερων εταιριών ψυχολογίας όπως η ΕΛΨΕ, η EFTA, η ΕΕΨΕ, η ΕΑΡ, η ΕΛΕΣΥΘ και ο ΣΕΨ.

Κώδικας Δεοντολογίας ΕΛΕΣΥΘ

Κώδικας Δεοντολογίας ΣΕΨ