Στουντίου 10Β, Μαρούσι
+30 210 80 33 287
info@ektonendon.gr

Τσαμπίκα Μπαφίτη

Γεννήθηκε στη Ρόδο. Ζει και εργάζεται στο Μαρούσι. Είναι παντρεμένη μητέρα ενός αγοριού.  Από το 1992 ασκεί ιδιωτικά διαγνωστικό και θεραπευτικό έργο με παιδιά, ενηλίκους, ζευγάρια και οικογένειες, ως αδειούχος ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Από το 2002 είναι ιδρύτρια και επιστημονική υπεύθυνη της εταιρείας «Εκ των Ένδον – Χώρος Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας» η οποία, με εξειδικευμένους συνεργάτες, παρέχει υπηρεσίες ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής και διάγνωσης σε ενήλικες και παιδιά, επαγγελματικό προσανατολισμό, σεμινάρια σε σχολεία, συλλόγους, οργανισμούς και επιχειρήσεις. Είναι μια από τους τρεις ιδρυτές (2011) και επιστημονικούς υπεύθυνους του «Λόγω ψυχής» – Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική ψυχοθεραπεία, το οποίο εκπαιδεύει και εποπτεύει επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε μια εμπλουτισμένη μορφή της συστημικής θεραπείας,  SANE (System, Attachment, Narrative, Encephalon), και είναι υπεύθυνη της ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση. Συνεργάστηκε (1990-2000) με το Συμβουλευτικό Κέντρο για Φοιτητές, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, παρέχοντας ατομικές συνεδρίες, συντονίζοντας ομαδικά προγράμματα παρέμβασης σε φοιτητές και συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα. Είχε πολυετή συνεργασία (1996-2011) με το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, ως εκπαιδεύτρια και κλινική επόπτρια ειδικευόμενων στη συστημική ψυχοθεραπεία και στη συστημική ψυχολογική διάγνωση. 

Σπουδές και Ειδίκευση

Είναι αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (κατεύθυνση ψυχολογίας) και του Προγράμματος Ψυχολογίας, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο ίδιο Πανεπιστήμιο έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη σχολική ψυχολογία και εκπόνησε, με υποτροφία από το ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), τη διδακτορική της διατριβή στην κλινική ψυχολογία, με θέμα τις σχέσεις στην οικογένεια και τη σημασία τους για την ψυχική και σωματική υγεία του ατόμου. Ειδικεύθηκε στη συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία ατόμων, ομάδων και οικογενειών και στην ψυχολογική διάγνωση στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων. Είναι κάτοχος του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού θεραπείας από την European Association of Psychotherapy (EAP)

Διδακτικό Έργο

Για περισσότερα από δέκα χρόνια (1990-2000) συμμετείχε στη διδασκαλία μαθημάτων του Τομέα Ψυχολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως «ψυχολογία προσωπικότητας», «κλινική ψυχολογία», «κοινωνική ψυχολογία», «ψυχομετρία». Έχει αναλάβει την εκπαίδευση (1995-1999) μεταπτυχιακών φοιτητών Σχολικής και Κλινικής ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στη χορήγηση των κλιμάτων του τεστ νοημοσύνης για παιδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ WISC-III, στη στάθμιση του οποίου είχε ενεργό συμμετοχή. Από το 1997 έως σήμερα έχει οργανώσει και έχει συντονίσει πολυάριθμα εκπαιδευτικά σεμινάρια για την χορήγηση, βαθμολόγηση και ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ WISC-III, σε Ελλάδα και Κύπρο. Επίσης, ως εξωτερική συνεργάτιδα ανέλαβε τη διδασκαλία της συστημικής προσέγγισης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της κλινικής ψυχολογίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Εργάστηκε ως ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια στο Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής του Τμήματος Νοσηλευτικής  στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια (1996-2011) εκπαίδευε και επόπτευε επαγγελματίες ψυχικής υγείας στα πλαίσια της ειδίκευσής τους στη συστημική και οικογενειακή θεραπεία και στη συστημική διάγνωση στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων. Από το 2011 έως σήμερα είναι συνιδρύτρια, επιστημονική συνυπεύθυνη, επόπτρια και εκπαιδεύτρια στη συστημική ψυχοθεραπεία SANE, και στη συστημική διάγνωση για ενήλικες, παιδιά και οικογένειες, στο Λόγω Ψυχής-Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική ψυχοθεραπεία (βλ. www.logopsychis.gr).

Ερευνητικό και Συγγραφικό Έργο

Υπήρξε επιστημονική συνεργάτιδα του Τομέα ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών σε πολλά ερευνητικά προληπτικά και παρεμβατικά προγράμματα, όπως η στάθμιση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ WISC-ΙΙΙ, η στάθμιση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ WAIS-III, προληπτικά προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατάρτιση προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής παρέμβασης, κ.ά. Έχει συμμετάσχει με παρουσιάσεις σε πολλά συνέδρια ψυχολογίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συμμετείχε στη μετάφραση επιστημονικών συγγραμμάτων στα ελληνικά, και στην επιμέλεια συγγραμμάτων. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και εργασίες που αφορούν ποικίλα ψυχολογικά θέματα σε επιστημονικά περιοδικά και στον περιοδικό τύπο και κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία και έχει συν-επιμεληθεί  με τον Γιώργο Καλαρρύτη δύο βιβλία, με τίτλο «Σώμα υγιές σε νου υγιή» και «Συστημική προσέγγιση»

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διαδικασία της ψυχολογικής διάγνωσης, στην αξιολόγηση της θεραπευτικής διεργασίας, στη σύνδεση της αφηγηματικής προσέγγισης και της θεωρίας του συναισθηματικού δεσμού (attachment) με τη συστημική θεραπεία και στη διερεύνηση των αλλαγών που συντελούνται στη δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας και της σημασίας τους για την ψυχοσωματική υγεία του ανθρώπου.

Επιστημονικοί Σύλλογοι και Εταιρείες

Είναι μέλος του κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας (ΕΛΨΕ), του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ), της European Family Therapy Association (EFTA) και έχει την πιστοποίηση ψυχοθεραπεύτριας (ECP) και εκπαιδεύτριας ψυχοθεραπευτών από την Εθνική Εταιρία Ψυχοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Ε.Ψ.Ε.) και την European Association of Psychotherapy (EAP).  Είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής και Οικογενειακής Θεραπείας (ΕΛΕΣΥΘ) από το Μάρτιο του 2007 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ από τον Μάρτιο του 2010 τελεί χρέη ταμία.