Στουντίου 10Β, Μαρούσι
+30 210 80 33 287
info@ektonendon.gr

Συμβουλευτική σταδιοδρομίας

Οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού μπορούν να αξιοποιηθούν από ανθρώπους που έχουν κάνει ήδη την επαγγελματική τους επιλογή αλλά επιθυμούν να κάνουν σημαντικές αλλαγές στη σταδιοδρομία τους και καλούνται να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις. Συνήθη ερωτήματα που τίθενται από ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή την φάση μπορεί να είναι τα ακόλουθα:

  • Πώς να διαχειριστώ αποτελεσματικά τις αλλαγές που γίνονται στο επαγγελματικό μου περιβάλλον;
  • Πώς να μεταφέρω τις δεξιότητες που έχω σε έναν άλλο επαγγελματικό τομέα;
  • Πώς να διαχειριστώ τις επαγγελματικές κρίσεις;
  • Πώς να διαχειριστώ την απόλυση;
  • Πώς να αξιοποιήσω καλύτερα τον χρόνο μου;
  • Τι είδους ισορροπία μεταξύ δουλειάς και προσωπικής ζωής επιθυμώ;
  • Πώς να αποκτήσω καινούργιες δεξιότητες;
  • Μπορώ να αλλάξω επάγγελμα;
  • Πώς να διαχειριστώ το στάδιο της συνταξιοδότησης;

Η επαγγελματική ζωή ενός ανθρώπου χαρακτηρίζεται από εξελικτικά στάδια, απαιτεί προσαρμογές  και προϋποθέτει την ύπαρξη αλλά και την εκδίπλωση κατάλληλων δεξιοτήτων, ώστε το άτομο να διαχειριστεί τις αλλαγές που συντελούνται μέσα του και στην εξωτερική πραγματικότητα. Οι ανάγκες του ατόμου αλλά και της αγοράς εργασίας αλλάζουν και η εργασία εξυπηρετεί  πολλαπλούς ρόλους.   Διανύουμε άλλωστε μια εποχή που η αντίληψη «μια δουλειά για μια ζωή» δεν αποτελεί πλέον πραγματικότητα. Επομένως, η ανάγκη προσαρμογής και επαναπροσδιορισμού αναγκών και εργασιακών δεδομένων ανά τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται  επιτακτική. Η επαγγελματική συμβουλευτική μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να διαχειριστούν τις δυσκολίες που προκύπτουν και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις της εργασιακής ζωής.