Στουντίου 10Β, Μαρούσι
+30 210 80 33 287
info@ektonendon.gr

Συμβουλευτική σε επαγγελματίες

Παροχή Ατομικής Συμβουλευτικής στο Χώρο Εργασίας

Οι σημερινές συνθήκες ζωής, οι αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας με τις ραγδαίες μεταβολές που επιβάλλουν, φέρνουν συχνά στον άνθρωπο την αίσθηση αδιεξόδου, σύγχυσης και αδυναμίας χειρισμού διαφόρων καταστάσεων σε προσωπικό, οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Με γνώμονα τις δυσκολίες που έχει η διαχείριση της πολυπλοκότητας, ιδιαίτερα την  περίοδο που διανύουμε, η εταιρεία ‘’εκ των ένδον’’ έχει σχεδιάσει παρεμβάσεις οι οποίες εστιάζονται σε ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα θέματα, που απασχολούν το άτομο, και σχετίζονται με την πρόληψη και επίλυση προσωπικών προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, ψυχολογική στήριξη, διευκόλυνση ή ανάπτυξη αποτελεσματικών σχέσεων καθώς και απόκτηση ή βελτίωση δεξιοτήτων της καθημερινής ζωής.

Πρόκειται για μια βραχείας διάρκειας προσέγγιση, την οποία μπορεί να προσφέρει η επιχείρηση στους εργαζομένους της στο πλαίσιο άσκησης της κοινωνικής της πολιτικής. Η συγκεκριμένη παροχή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περιορισμένο αριθμό συνεδριών, (6) ο οποίος συνήθως, καθορίζεται από το συμβόλαιο συνεργασίας του/της συμβούλου και της επιχείρησης.

Θέματα που μπορεί να απασχολούν τους εργαζόμενους αφορούν :

  • Δυσκολίες επικοινωνίας στις εργασιακές, οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις
  • Διαχείριση συναισθημάτων, άγχους, θλίψης και έντασης
  • Δυσκολία στο σχεδιασμό και την πραγματοποίηση στόχων
  • Διαχείριση χρόνου
  • Συνδυασμός επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων
  • Μετάβαση από μια φάση ζωής σε μια άλλη  (π.χ γάμος, γέννηση παιδιού,  διαζύγιο, συνταξιοδότηση)
  • Αντιμετώπιση μετατραυματικού στρες, πένθος και απώλεια
  • Θέματα διαπραγμάτευσης και διεκδίκησης