Στουντίου 10Β, Μαρούσι
+30 210 80 33 287
info@ektonendon.gr

Συμβουλευτική γονέων

Η συμβουλευτική γονέων έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση και την καθοδήγηση των γονιών προκειμένου να κατανοήσουν τις ανάγκες του παιδιού τους, να αναπτύξουν μια καλύτερη σχέση και επικοινωνία μαζί του και να συμβάλουν στη σωστή διαπαιδαγώγηση και συναισθηματική του ανάπτυξη. Ειδικότερα στην περίπτωση που το ίδιο το παιδί βρίσκεται σε ατομική ψυχοθεραπεία, η συνεργασία των γονιών με τον ψυχοθεραπευτή κρίνεται απαραίτητη με σκοπό να υπάρξει μια κοινή προσπάθεια όσον αφορά τη βελτίωση της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης του παιδιού και κατά συνέπεια της συμπεριφοράς του.

Οι συνεδρίες συμβουλευτικής απευθύνονται σε γονείς οι οποίοι έχουν ανάγκη στήριξης και βοήθειας για την αντιμετώπιση θεμάτων όπως: δυσκολίες συμπεριφοράς του παιδιού (επιθετικότητα, χειριστικότητα), δυσκολίες στην προσαρμογή του στο σχολείο, διαχείριση συναισθημάτων (φοβίες, θυμός), ανάγκη ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων και αυτοεκτίμησης, διαχείριση ενός διαζυγίου ή μιας απώλειας κοντινού προσώπου, μαθησιακές δυσκολίες κλπ. Η συμβουλευτική γίνεται συνήθως με συχνότητα μίας η δύο συνεδριών το μήνα.