Στουντίου 10Β, Μαρούσι
+30 210 80 33 287
info@ektonendon.gr

Συμβουλευτική για γονείς με παιδί με σωματική αναπηρία ή νοητική υστέρηση

Συμβουλευτική για γονείς με παιδί με σωματική αναπηρία ή νοητική υστέρηση

Όταν οι γονείς έρχονται αντιμέτωποι με μια διάγνωση που επηρεάζει την αρτιμέλεια του παιδιού τους, ξεκινάει μια δύσκολη διεργασία που επηρεάζει καθοριστικά τις ισορροπίες της οικογένειας. Η συνειδητοποίηση και η αποδοχή της κατάστασης είναι  πολύ σύνθετη σε συνδυασμό με μια καθημερινότητα που απαιτεί ιατρικές πράξεις, γραφειοκρατικές διαδικασίες, συναισθηματικές διαπραγματεύσεις.  Αρχικά, το ζευγάρι βρίσκεται σε κατάσταση σοκ που  εκδηλώνεται με συναισθηματική αποδιοργάνωση, δυσπιστία, σύγχυση, θλίψη, λύπη, θυμό, απελπισία. Σταδιακά ενεργοποιούνται οι διεργασίες για μια πιο ψύχραιμη εκτίμηση και διαχείριση της κατάστασης. Αναζητούν  βοήθεια, ενημέρωση και προγραμματίζουν το μέλλον. Σε όλες τις φάσεις το ζευγάρι χρειάζεται συστηματική βοήθεια και καθοδήγηση και πλαισίωση.

Οι προκλήσεις με τις οποίες χρειάζεται να έρθουν αντιμέτωποι οι γονείς είναι σύνθετες:

  • Η ματαίωση των ονείρων και των προσδοκιών για ένα αρτιμελές παιδί 
  • Η αποδοχή του παιδιού στο στενό και ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον
  • Οι ματαιώσεις από τη συνεχή αναζήτηση ειδικών, οι οποίοι θα θεραπεύσουν το παιδί
  • Η συμμετοχή στην εκπαίδευσή του παιδιού με παραπάνω χρόνο και κόπο από ό,τι χρειάζεται ένα άλλο παιδί
  • Η αύξηση των εξόδων για μεγάλο χρονικό διάστημα (θεραπείες, εκπαίδευση, ειδικός εξοπλισμός)
  • Η κόπωση από τη συνεχή φροντίδα, την αναζήτηση κατάλληλων εκπαιδευτικών και θεραπευτικών πλαισίων, την αναζήτηση τοποθέτησης του σε κάποιο σχολείο ή εργασία
  • Η συνεχής προσπάθεια ενσωμάτωσής του παιδιού τους σε κάθε νέο κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον, εκτός των  χώρων εκπαίδευσης
  • Η επιβάρυνση της προσωπικής και συζυγικής ζωής   

Σε αυτές τις περίπλοκες και απαιτητικές διεργασίες η συμβουλευτική υποστήριξη στις οικογένειες είναι πολύ σημαντική ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι γονείς θα αντεπεξέλθουν αποτελεσματικά στην κρίση, θα πλαισιωθούν στις αποφάσεις και επιλογές τους, θα διαφυλάξουν μια ισορροπημένη συναισθηματική ζωή για όλη την οικογένεια και θα φροντίσουν αποτελεσματικά το παιδί.