Στουντίου 10Β, Μαρούσι
+30 210 80 33 287
info@ektonendon.gr

Ομαδική

Το άτομο που έχει γνωρίσει και εμπιστευτεί τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας μέσα από τη διενέργεια ατομικών συνεδριών μπορεί να συνεχίσει τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας του, με το να γίνει μέλος μιας θεραπευτικής ομάδας.  Συνήθως αυτό γίνεται όταν η σχέση που έχει δημιουργήσει με το θεραπευτή του είναι τέτοια που του εμπνέει εμπιστοσύνη και όταν έχουν προσδιοριστεί τα βασικά του θέματα και αιτήματα που θέλει να επεξεργαστεί μέσα σ’ αυτή τη διαδικασία.

Οι θεραπευτικές ομάδες λειτουργούν μία φορά την εβδομάδα για δύο ώρες, είναι ανοικτές σε νέα μέλη, που συνήθως δεν ξεπερνούν τα 10 άτομα και λειτουργούν με τη συνεργασία δύο θεραπευτών που έχουν την ευθύνη της ομαδικής διαδικασίας. 

Βασίζονται στην αρχή της εμπιστευτικότητας και του σεβασμού στη διαφορετικότητα των άλλων και λειτουργούν με συγκεκριμένα όρια και κανόνες που προωθούν την ασφάλεια των μελών, καθώς και, την εξέλιξη των δυνατοτήτων τους μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με τους άλλους.

Τα ευεργετήματα της ομαδικής ψυχοθεραπείας είναι ποικίλα και γι’ αυτό θεωρείται, από τους ειδικούς και από τα άτομα που συμμετέχουν ή έχουν συμμετάσχει σ’ αυτή τη διαδικασία, ένας πολύ αποτελεσματικός και γρήγορος τρόπος θεραπείας.

Με τη συμμετοχή τους σε μια θεραπευτική ομάδα, οι θεραπευόμενοι ανακαλύπτουν ότι κι άλλοι άνθρωποι έχουν ανάλογα συναισθήματα και εμπειρίες με τους ίδιους και με αυτόν τον τρόπο διαψεύδεται το αίσθημα μοναδικότητας των προβλημάτων τους, γεγονός που προκαλεί ανακούφιση και προτρέπει στην ενίσχυση της σύνδεσης με τους υπολοίπους.  Τα νεότερα μέλη της θεραπευτικής ομάδας, όταν έρχονται σε επαφή με παλαιότερα μέλη που χάρη στη θεραπεία έχουν εξελιχθεί στα βασικά τους θέματα, νιώθουν ελπίδα και για τους ίδιους και έτσι μειώνεται και ο φόβος ή η αρνητική πεποίθηση ότι «τα πράγματα δεν αλλάζουν».

Στην ομαδική θεραπεία οι θεραπευόμενοι παίρνουν εκ περιτροπής το ρόλο του αποδέκτη και του χορηγού βοήθειας και έτσι αυξάνεται η αίσθηση ότι είναι σημαντικοί όχι μόνο γιατί παίρνουν υποστήριξη και αποδοχή από τους άλλους, αλλά και γιατί η δική τους συμμετοχή στη διαδικασία είναι καταλυτική και για τους υπολοίπους.

Έτσι οι θεραπευόμενοι μέσα από τη διαδικασία της ανατροφοδότησης αποκτούν μεγαλύτερο βαθμό αυτοεπίγνωσης, μαθαίνουν να ανταποκρίνονται στους άλλους με τρόπο βοηθητικό, να επιλύουν συγκρούσεις, να έχουν καλύτερη επαφή με τα συναισθήματά τους και να τα επικοινωνούν με μεγαλύτερη καθαρότητα και ακόμη αποκτούν μεγαλύτερο βαθμό ενσυναίσθησης, αφού κατανοώντας τον εαυτό τους, μαθαίνουν να κατανοούν περισσότερο και τους άλλους.  Σημαντικό επίσης είναι ότι οι συμμετέχοντες σε μια θεραπευτική ομάδα αυξάνουν τις γνώσεις τους γύρω από την ψυχική λειτουργία, το νόημα των συμπτωμάτων, και τη λειτουργία των διαπροσωπικών σχέσεων.

Η θεραπευτική ομάδα λειτουργώντας ως ένας «κοινωνικός μικρόκοσμος» μπορεί να προσφέρει διορθωτικές συγκινησιακές εμπειρίες και να αλλάξει δυσλειτουργικά μοτίβα αλληλεπίδρασης των ατόμων με το περιβάλλον τους.  Έτσι, μέσα σ’ ένα κλίμα αποδοχής, ανοιχτής επικοινωνίας και σεβασμού, ο καθένας μπορεί να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη και να αναζητήσει υγιέστερους τρόπους επαφής με τον εαυτό του και τους άλλους.