Στουντίου 10Β, Μαρούσι
+30 210 80 33 287
info@ektonendon.gr

Λογοθεραπεία

Η λογοθεραπεία στα παιδιά ασχολείται με τη διάγνωση, την αξιολόγηση και την αποκατάσταση διαταραχών λόγου, φωνής, ομιλίας και μάσησης-κατάποσης, όποια κι αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών: νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική. Λέγοντας διαταραχές λόγου και ομιλίας εννοούμε τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσει κανείς στην επικοινωνία και που οφείλονται σε διαταραχές άρθρωσης ή ομιλίας (προβληματική ροή της ομιλίας, τραυλισμός, ταχυλαλία, κ.α.), γλωσσικές διαταραχές, αφασίες, δυσφασίες παιδιών, νευρογενείς διαταραχές του λόγου και της ομιλίας (π.χ. δυσαρθρίες), και επιβραδύνσεις στην γλωσσική εξέλιξη. Σκοπός της λογοθεραπείας είναι να αναπτυχθεί η επικοινωνιακή ικανότητα, η καθαρότητα της ομιλίας και της φωνής και η παραγωγή λόγου.

Η λογοθεραπευτική εξέταση επιτρέπει την εκτίμηση της ποιότητας της γλωσσικής ανάπτυξης, σε συνάρτηση με τη γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού, και εντοπίζει τις γλωσσικές αποκλίσεις σε επίπεδο φωνητικό (μορφής), σημασιολογικό (περιεχομένου), συντακτικό (δομής) και πραγματολογικό (χρήσης). Επιπλέον, προχωρά σε μια εκτίμηση των γνωσιακών δυνατοτήτων, της επιθυμίας για επικοινωνία, του ρόλου του περιβάλλοντος, και της οικογενειακής ιστορίας σε σχέση με τη γλώσσα και διευρύνεται στον γραπτό λόγο, ανάλογα με την ηλικία. Η ηλικία των πέντε ετών θεωρείται ως η πλέον κατάλληλη για να γίνει μια λογοθεραπευτική αξιολόγηση και να ξεκινήσει, εφόσον κριθεί απαραίτητο, η επανεκπαίδευση. Τα θεραπευτικά προγράμματα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε παιδιού και διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία, τη φύση της δυσκολίας και το νοητικό δυναμικό του παιδιού. Απώτερος στόχος είναι η ομαλή ένταξη του παιδιού στο κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον. Είναι χρήσιμο, παράλληλα με οποιαδήποτε λογοθεραπευτική παρέμβαση, να υπάρχει άμεση συνεργασία της οικογένειας και να γίνεται από τους γονείς κάποιο πρόγραμμα ασκήσεων στο σπίτι, σύμφωνα με την καθοδήγηση του θεραπευτή.

Θα ήταν βοηθητικό να αναζητήσετε λογοθεραπευτική αξιολόγηση για το παιδί σας, ανάλογα με την ηλικία του, εάν:

  • 18 μηνών: λέει μόνο φωνήεντα και καθόλου σύμφωνα, χρησιμοποιεί 2-3 λέξεις δυσκατάληπτες ή λέει 2-3 λέξεις αλλά δεν τις χρησιμοποιεί πάντα για να δηλώσει το ίδιο πράγμα
  • 2 χρόνων: το λεξιλόγιο του, εκτός από το «μαμά», αποτελείται από λίγες και δυσκατάληπτες λέξεις και δεν παραθέτει δύο λέξεις
  • 3 χρόνων: η ομιλία του εξακολουθεί να είναι δυσκατάληπτη, το λεξιλόγιο του περιορισμένο σε ουσιαστικά και λίγα ή καθόλου ρήματα, δεν χρησιμοποιεί άρθρα, επίθετα, επιρρήματα, προθέσεις, δεν έχει την έννοια του πληθυντικού και δεν σχηματίζει απλές προτάσεις
  • 4 χρόνων: οι προτάσεις του είναι μικρές και όχι σωστές συντακτικά, η ομιλία του δεν είναι πάντα κατανοητή π.χ. αφαιρεί συλλαβές από πολυσύλλαβες λέξεις, δεν λέει απλά συμπλέγματα συμφώνων όπως «κλαίω», «πλένω», δεν μπορεί να διηγηθεί απλά και πρόσφατα γεγονότα
  • 5 χρόνων: το λεξιλόγιο του είναι περιορισμένο, και οι προτάσεις του μικρές και φτωχές σε περιεχόμενο, δεν μπορεί άνετα να διηγηθεί ένα γεγονός και στην ομιλία του κάνει πολλά σφάλματα. Σ’ αυτή την ηλικία το παιδί πρέπει να χρησιμοποιεί προτάσεις με 10-11 λέξεις και υπάρχει ανοχή μόνο για τους φθόγγους «σ», «δ», «θ» και «ρ», τους οποίους μπορεί ακόμα να μην προφέρει σωστά.

Όποια ηλικία και αν έχει το παιδί, καλό είναι να συμβουλευτείτε έναν ειδικό εάν:

  • η φωνή του παιδιού είναι μονότονη, πολύ δυνατή ή πολύ σιγανή και αν η χροιά της δεν είναι ανάλογη με την ηλικία και, στην εφηβεία, αν δεν είναι ανάλογη με το φύλο του
  • το παιδί μιλάει με τη μύτη
  • δυσκολεύεται να αρχίσει μια φράση ή επαναλαμβάνει συλλαβές ή λέξεις
  • ξαφνικά και απότομα σταματήσει να μιλάει ή η ομιλία και ο λόγος του αντί να βελτιώνονται, χειροτερεύουν
  • έχοντας μια, αντικειμενικά μικρή, δυσκολία ενοχλείται πολύ και το συζητά επίμονα με τους γονείς του