Στουντίου 10Β, Μαρούσι
+30 210 80 33 287
info@ektonendon.gr

Ενσυναίσθηση και κοινωνικές δεξιότητες στα παιδιά

Η ενσυναίσθηση, η ικανότητα να συντονιζόμαστε συναισθηματικά με τον άλλο, να ενδιαφερόμαστε γι’ αυτόν και να κατανοούμε πώς αισθάνεται, αποτελεί ίσως τον πιο σημαντικό παράγοντα στην συναισθηματική ανάπτυξη ενός παιδιού. Η ενσυναίσθηση μάς ευαισθητοποιεί στα δικά μας συναισθήματα και του άλλου, προάγει τις κοινωνικές και συναισθηματικές μας δεξιότητες και ενισχύει τη δημιουργία σχέσεων σεβασμού και φροντίδας, μειώνοντας, με αυτόν τον τρόπο, τις σκληρές ή βίαιες αντιδράσεις και προλαμβάνοντας περιστατικά εκφοβισμού.

Το παρόν πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-13 ετών. Διεξάγεται είτε στον χώρο του κέντρου μας σε ατομικό επίπεδο ή σε μικρές ομάδες συνομήλικων παιδιών -10 με 12 παιδιά-, είτε στους μαθητές μιας τάξης με την παρουσία του συντονιστή και της δασκάλας.

Μέσα από έναν κύκλο 25 συναντήσεων τα παιδιά ακολουθούν την ανάπτυξη ενός βρέφους (σωματικά, γνωστικά, κοινωνικά, συναισθηματικά), αλληλεπιδρούν με παιδιά μικρότερης ηλικίας και με την επεξεργασία παραμυθιών, συμβολικού παιχνιδιού, αναστοχασμού και συζήτησης διαπραγματεύονται θέματα που αφορούν στον τρόπο που σχετίζονται με τον εαυτό τους και τους άλλους. Για παράδειγμα, πώς κατανοώ τα συναισθήματα του άλλου και τα δικά μου, πώς επικοινωνώ τις ανάγκες μου, ποιος είμαι (τα προτερήματα και οι αδυναμίες μου), από ποιον μπορώ να ζητήσω βοήθεια, κ.α. Μέρος της επιτυχίας αυτής της προσέγγισης οφείλεται στο γεγονός πως όλα τα παιδιά έχουν ενεργή συμμετοχή σε αυτό χωρίς να στοχοποιούνται μόνο οι θύτες ή τα επιθετικά παιδιά. Έτσι, τα παιδιά αναπτύσσονται τόσο γνωστικά (μυαλό-έννοιες-νέες γνώσεις) όσο και συναισθηματικά (καρδιά-σχετίζομαι-επικοινωνώ).