Στουντίου 10Β, Μαρούσι
+30 210 80 33 287
info@ektonendon.gr

Ατομική

Κάθε θεραπευόμενος ξεκινά τη θεραπεία του με ατομικές συνεδρίες, οι οποίες έχουν διάρκεια 50’. Η συχνότητά τους μπορεί να είναι εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη. Η διάρκεια τους εξαρτάται από τις ανάγκες του θεραπευόμενου και τους θεραπευτικούς στόχους που θέτουν από κοινού με τον θεραπευτή. Συνήθως στις ατομικές συνεδρίες οι παρεμβάσεις αποσκοπούν να συνδεθούν οι δυσκολίες και τα συμπτώματα με τη δυναμική των σχέσεων του και τη δική του λειτουργία, ώστε να τα κατανοήσει και να αρχίσει να τα διαχειρίζεται πιο συνειδητά και αποτελεσματικά.