Στουντίου 10Β, Μαρούσι
+30 210 80 33 287
info@ektonendon.gr

Ατομική και ομαδική συμβουλευτική για τα παιδιά και θέματα διατροφής

Η βρεφική και παιδική ηλικία είναι βασική  περίοδος στην ανάπτυξη των συνηθειών διατροφής. Τα πρότυπα κατανάλωσης τροφής που καθιερώνονται στις αρχές της ζωής ακολουθούνται στα μεταγενέστερα χρόνια. Ως εκ τούτου, οι γονεϊκές προσεγγίσεις για τη σίτιση, οι τρόποι διατροφής και οι ειδικές πρακτικές διατροφής έχουν βαθιές επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά τρώνε, ανατρέφονται και αισθάνονται για το φαγητό. Επίσης η σίτιση αποτελεί μέρος της καθημερινής συσχέτισης του παιδιού με το γονέα και έναυσμα διαπραγματεύσεων, ανταμοιβών, συγκρούσεων και πηγή πολλών ευχάριστων στιγμών όπου υπάρχουν αισθήματα φροντίδας, αλλά και πεδίο συγκρούσεων και δυσφορικών συναισθημάτων. Σε ατομικές συνεδρίες και στις ομάδες συμβουλευτικής προσεγγίζουμε το θέμα της διατροφής και της σίτισης των βρεφών, των νηπίων και των παιδιών με σκοπό να αναδείξουμε τις δυναμικές που αναπτύσσονται σε επίπεδο συναισθημάτων, αίσθησης ελέγχου και σχέσεων, ώστε να υιοθετηθούν οι βέλτιστες δυνατές πρακτικές. Επεξεργαζόμαστε τα παραπάνω μέσα από παιχνίδι ρόλων, ανάλυση περιπτώσεων και προσωποποιημένες παρεμβάσεις. Επίσης, κατά την διάρκεια του σεμιναρίου υπάρχει υποστήριξη και από άλλους ειδικούς, όπως μαία, σύμβουλος θηλασμού, διατροφολόγο, παιδίατρο.