Στουντίου 10Β, Μαρούσι
+30 210 80 33 287
info@ektonendon.gr

Έρευνα

Η Τσαμπίκα Μπαφίτη υπήρξε επιστημονική συνεργάτιδα του Τομέα ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών σε πολλά ερευνητικά προληπτικά και παρεμβατικά προγράμματα, όπως η στάθμιση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ WISC-ΙΙΙ, η στάθμιση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ WAIS-III, προληπτικά προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατάρτιση προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής παρέμβασης, κ.ά. Έχει συμμετάσχει με παρουσιάσεις σε πολλά συνέδρια ψυχολογίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συμμετείχε στη μετάφραση επιστημονικών συγγραμμάτων στα ελληνικά, και στην επιμέλεια συγγραμμάτων. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και εργασίες που αφορούν ποικίλα ψυχολογικά θέματα σε επιστημονικά περιοδικά και στον περιοδικό τύπο και κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία και έχει συν-επιμεληθεί  με τον Γιώργο Καλαρρύτη δύο βιβλία, με τίτλο «Σώμα υγιές σε νου υγιή» και «Συστημική προσέγγιση»

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διαδικασία της ψυχολογικής αξιολόγησης, στην αξιολόγηση της θεραπευτικής διεργασίας, στη σύνδεση της αφηγηματικής προσέγγισης και της θεωρίας του συναισθηματικού δεσμού (attachment) με τη συστημική θεραπεία και στη διερεύνηση των αλλαγών που συντελούνται στη δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας και της σημασίας τους για την ψυχοσωματική υγεία του ανθρώπου.